Gå direkt till innehåll
Fortsatt hög tillväxt och starkt resultat - detaljhandelskedjan Rusta gör bokslut för verksamhetsåret

Pressmeddelande -

Fortsatt hög tillväxt och starkt resultat - detaljhandelskedjan Rusta gör bokslut för verksamhetsåret

Omsättningen ökar alltjämt för svenska detaljhandelskedjan Rusta. Under det brutna räkenskapsåret 2021/22 som omfattar perioden 1 maj 2021 till 30 april 2022, uppgick koncernens nettoomsättning till 9 467 mkr (8 520), vilket är en ökning med 948 mkr jämfört mot föregående år. Koncernens rörelseresultat uppgick till 814 mkr (633) och rörelsemarginalen till 8,6 procent (7,4%).

De tidigare fastslagna strategierna för fortsatt expansion med lönsamhet ligger fast. Räkenskapsåret har visat fortsatt hög tillväxt och en ökad vinst trots ett på många sätt utmanande år. Rusta ökade försäljningen med totalt 11,1% (15,4%). 

– Vi kan lägga ytterligare ett starkt år till handlingarna och därmed möta dagens utmaningar med en stark finansiell ställning. Samtidigt har vi fått ett tydligt kvitto på att vi fortsätter göra nytta för våra miljontals kunder, säger Rustas vd Göran Westerberg.

Rusta har en stadig tillväxt och följer planen med fördubblad omsättning var femte år. Företaget har även en stark kassa vilket gör planerade investeringar i nya varuhus möjliga även i tider då detaljhandeln generellt möter utmaningar, med eller utan rådande finansiell instabilitet.

Idag erbjuds kedjans breda sortiment av hem och fritidsprodukter till marknadens lägsta priser via 190 varuhus på fyra butiksmarknader samt genom e-handel. Ambitionen är att befästa lågprispositionen på de befintliga marknaderna och samtidigt bädda för fortsatt geografisk expansion.

Under räkenskapsåret 2021/22 har koncernen öppnat totalt 15 nya varuhus, varav 5 varuhus i Sverige, 3 i Norge, 5 i Finland och 2 i Tyskland.

– Rustas avsikt är att fortsätta investera i vår tillväxt genom både nya och befintliga varuhus samt kanaler. Ännu viktigare är att vi också investerar i ökad effektivitet genom hela värdekedjan för att fortsätta leverera marknadens lägsta priser, fortsätter Göran Westerberg.

Detaljhandelskedjan har funnits på den svenska marknaden i nära 40 år. Rustas affärsmodell bygger på ett brett sortiment av varor med konkurrenskraftig prissättning. Inköp sker utan kostsamma mellanhänder vilket håller konsumentpriserna nere samt skapar egenkontroll över en långsiktigt hållbar logistikkedja.

Ämnen

Kategorier


Rusta är detaljhandelskedjan som erbjuder ett brett sortiment av hem- och fritidsprodukter till överraskande låga priser. Koncept bygger på enkla inköpsprocesser utan dyra mellanhänder, ett brett sortiment, stora volymer, effektiv logistik och en intensiv trendbevakning. Det första varuhuset öppnade 1986 i Gävle och idag har kedjan över 190 varuhus i Sverige, Norge, Tyskland och Finland. Verksamhetsåret 2021/22 omsatte Rusta 9,4 miljarder kronor (räkenskapsåret omfattar perioden 1 maj till 30 april). För mer information: rusta.com

Kontakter

Cecilia Gärdestad

Cecilia Gärdestad

Presskontakt Ansvarig Corporate PR Koncernkommunikation +46 (0)70 166 48 73

Mycket för pengarna

Vi på Rusta vill att våra kunder ska känna sig välkomna, bli inspirerade och tycka att det är roligt att handla hos oss. På Rusta gör vi det lätt för många människor att köpa hem- och fritidsprodukter av god kvalitet till lägsta pris.

Sortimentet förnyas ständigt och anpassas kontinuerligt efter trender och säsonger. Rusta marknadsför, utöver kända internationella märken, ett flertal egna varumärken.

Det första varuhuset öppnades 1986 av entreprenörerna Anders Forsgren och Bengt-Olov Forssell som fortfarande är företagets huvudägare. De har båda en gedigen utbildning och bakgrund inom distribution, marknadsföring och detaljhandel. En lyckosam kombination som skapat det som idag är Rusta.