Gå direkt till innehåll
Rustas årsresultat klart för 2013/14

Pressmeddelande -

Rustas årsresultat klart för 2013/14

Svenska detaljhandelskedjan Rusta fortsätter sin framgångsresa. Rusta gör bokslut för verksamhetsåret 2013/14 och passerar tre miljarder kronor i omsättning och ökar rörelseresultat med 65 procent, till 229 miljoner kronor, jämfört med föregående verksamhetsår.

Rustas omsättningen uppgick till 3 035 miljoner kronor under 2013/2014, vilket är en ökning med 13 % jämfört mot föregående år (2 692 mkr). Försäljningsökningen på 13 procent fördelar sig på jämförbara varuhus med 7 procent och nya varuhus med 6 procent. Koncernens rörelseresultat uppgick till 229 mkr (139) och rörelsemarginalen till 7,5 (5,2) procent, vilket är en väsentlig lönsamhetsförbättring från föregående år. Bruttomarginalen förbättrades till 46,4 procent (43,4) en ökning med 3 procentenheter.

”Jag är mycket nöjd med året som gått. Rustas vision att erbjuda ett brett sortiment av hem- och fritidsprodukter som ger ”Mycket för pengarna” har ännu en gång visat sig vara vägen till kundernas hjärta. Vi tog marknadsandelar, ökade omsättningen, växte betydligt mer än branschgenomsnittet – och vi gjorde det med lönsamhet. Jag är mycket stolt över alla medarbetares insatser som starkt bidragit till vårt positiva resultat.

Givetvis är vi nöjda med det ekonomiska resultatet. Framförallt att vi lyckats öka såväl försäljning som lönsamhet betydligt, trots att vi lade ner mycket resurser på strategi- och förbättringsarbete. Verksamhetsåret 2013/14 präglades mycket av arbete med tre stora strategiska beslut som blir grunden för Rustas framtida expansion; byggnation av nytt centrallager i Norrköping på 63 700 kvadratmeter, byte av affärssystem för att takta mot internationell expansion samt beslutet att etablera Rusta i Norge”, säger Göran Westerberg, VD på Rusta.

Rustas expansion fortsätter. Antalet varuhus ska växa på den svenska marknaden, från dagens 73 till cirka 100 under kommande år. Parallellt med expansionen i Sverige står etablering i Norge på tur, där Rusta slår upp dörrarna till de första varuhusen i oktober 2014.

Verksamhetsåret 2013-05-01 – 2014-04-30

  • Försäljningen ökade med 13 % till 3 035 Mkr (2 693) 
  • Rörelseresultatet ökade med 65 % till 229 Mkr (139) 
  • Vinst efter skatt ökade med 77 % till 166 Mkr (94) 
  • Under året öppnades fyra nya varuhus och Rusta hade vid räkenskapsårets slut 72 varuhus (68).
  • Första spadtaget togs våren 2014 för byggnationen av Rustas nya centrallager i Norrköping.
  • Rusta har beslutat att etablera varuhus i Norge – företagets första etablering utanför Sveriges gränser.

Ämnen


Rusta har 73 varuhus och 1300 medarbetare. Första varuhuset öppnades 1986 av Anders Forsgren och Bengt-Olov Forssell, som fortfarande är företagets huvudägare. 2013/14 omsatte Rusta 3 miljarder kronor (räkenskapsåret 2013/2014 omfattar perioden maj 2013 till april 2014). För mer information: www.rusta.se.

Presskontakt

Josefine Nord

Josefine Nord

Presskontakt Ansvarig Marknads-PR Sortiment, pressbilder & varuprover +46 (0)70 166 14 80
Cecilia Gärdestad

Cecilia Gärdestad

Presskontakt Ansvarig Corporate PR Koncernkommunikation +46 (0)70 166 48 73

Mycket för pengarna

Vi på Rusta vill att våra kunder ska känna sig välkomna, bli inspirerade och tycka att det är roligt att handla hos oss. På Rusta gör vi det lätt för många människor att köpa hem- och fritidsprodukter av god kvalitet till lägsta pris.

Sortimentet förnyas ständigt och anpassas kontinuerligt efter trender och säsonger. Rusta marknadsför, utöver kända internationella märken, ett flertal egna varumärken.

Det första varuhuset öppnades 1986 av entreprenörerna Anders Forsgren och Bengt-Olov Forssell som fortfarande är företagets huvudägare. De har båda en gedigen utbildning och bakgrund inom distribution, marknadsföring och detaljhandel. En lyckosam kombination som skapat det som idag är Rusta.